Kuşum Aydın

Memleketimizin selâmeti adına zamanında Batı medeniyetinden istifâde etmek
mecburiyetinde kaldık ve bu zorunluluk aydınlarımız arasında yeni bir sınıfın
oluşmasına sebep oldu ancak bu ‘aydın sınıfı’ Batı medeniyetinin tesiri altında
şahsiyetini kaybetti ayrıca bu sınıf Batı kölesi olmayı kendilerine en büyük hedef
olarak seçtiler. Bu mankurtlaşmış sömürge aydınlar, beyinleri afyonlaşmış halde
Batı’ya tam bir teslimiyet içinde bulunmakta ve onların kölesi olmayı en büyük
rütbe olarak görmektedirler.
Bunlar memleketimizin geçmişini ve yaşayan gerçekliğini bilmezler yahut bilmek
istemezler. Batı’nın fikrî kölesi konumunda bulunan bu hadımlaşmış aydınlar
geçmişlerine arkalarını döndükleri içindir ki Batı’nın her sunduğunu havadan
kaptılar.
Ne büyük talihsizliktir ki geçmişte de günümüzde de bu ‘aydınlara’ ümit
besleyenler mevcuttur. Bunlar her şeyden şikâyet ederek, vatandaki her şeyi
ıslah edilemez g örerek ruhlarına sinmiş karamsarlıkla insanlarımızın
memleketine dair ümitlerine engel olmaya çalışmaktadırlar. Ne var ki bunların
yaptıkları da çeviriden öte gitmemektedir..

Bir cevap yazın